Agrochema trąšos
elementai

Ilgtspējība

Vides aizsardzība, mēslošanas līdzekļu ražošana un to patēriņš ir savstarpēji saistīti procesi, kuriem “Agrochema“ pievērš lielu uzmanību. Uzņēmuma nodaļās mēs pastāvīgi sekojam vides stāvoklim, kā arī uzlabojam atkritumu šķirošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Ievērojot piesārņojuma novēršanas principus, mēs cenšamies taupīgi un racionāli izmantot dabas un enerģijas resursus. Uzņēmuma nodaļām ir četras integrētās pieejas piesārņojuma novēršanai un kontrolei, kas ļauj regulāri uzraudzīt piesārņojumu un ātri reaģēt uz parametru izmaiņām.

Mēs pastāvīgi investējam efektīvās, videi draudzīgās tehnoloģijās un piesārņojuma novēršanas pasākumos, pilnveidojam praktiskos ieteikumus šķidro un beramo mēslošanas līdzekļu izmantošanā, ieviešam mūsdienīgākas mēslošanas tehnoloģijas, meklējam iespējas palielināt mēslošanas līdzekļu efektivitāti un ražu, vienlaikus mazinot mēslošanas līdzekļu un mēslošanas ietekmi uz vidi.

Mūsu speciālisti ar semināru, publikāciju un drošības datu lapu palīdzību regulāri informē klientus par pareizu un videi draudzīgu mēslošanas līdzekļu lietošanu un uzglabāšanu.