Agrochema trąšos
Kviečiai ir ranka

Sociālā atbildība

Mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem un atbalstām viņus kultūras pasākumos. Sniedzam ieguldījumu dabai un videi draudzīgos projektos.

Mēs uzskatām, ka labākos rezultātus var sasniegt, ne tikai pārzinot un izprotot mūsu darbu, bet arī izrādot cieņu zemei un pasaulei mums apkārt.

Katru gadu mēs ieguldām arvien vairāk līdzekļu darbinieku zināšanu un profesionālās izaugsmes pilnveidē, kā arī mudinām viņus piedalīties gan iekšējās, gan ārējās apmācībās, semināros un kursos. Katru gadu organizējam arī vasaras svētkus visai mūsu komandai.